கிருஷ்ண பக்தி ஓர் ஆரம்பநிலை வழிகாட்டி

Author: Bhakti Vikāsa Swami Language: தமிழ் (Tamil)
Publisher: Bhaktivedanta Book Trust Publication Year: 2010
The preview of the book is not available now.


Order in bulk

If you would like to order more than 10 copies, then please fill in the form:

Number of copies*:
 
First Name*:
Last Name*:
 
Address*:
City*:
Country*:
State:
Zip/Postal Code*:
 
E-mail*:
Phone Number:
Note:
  * Required fields to be filled in
  
 

BOOK DESCRIPTION

இப்புத்தகத்தைப் படித்து உங்கள் வாழ்வை முன்னேற்றிக் கொள்ளுங்கள்!
 
கிருஷ்ண உணர்வை நீங்கள் தொடங்குவதற்குத் தேவையான அனைத்தும் இப்புத்தகத்தில் உள்ளது.  கிருஷ்ணரை நாம் அணுகுவதற்கான தினசரி பயிற்சிகள், எளிதில் புரிந்துகொள்ளத்தக்க வடிவில் நடைமுறைத் தகவல்களுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.  இல்லத்தில் வசிக்கும் பக்தர்கள், ஆசிரமத்தில் வசிப்பவர்கள் என அனைவருக்கும் உகந்தது.
 
ஜப தியானம்
வீட்டில் பூஜை செய்வதற்கான வழிமுறை
உண்மையான குருவை அங்கீகரித்தல், ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
தூய்மையான உணவுமுறை
பஜனைகள்
திருவிழாக்களையும் விரதங்களையும் அனுசரிக்கும் முறை
தெய்வீக ஞானம் பெறுதல்
வைஷ்ணவர்களின் நடத்தை
வைஷ்ணவர்களின் தோற்றம்
மற்றும் பல
சிறந்த ஆன்மீக நபராக மாற்றம் பெற உத்தரவாதம் வழங்கும் புத்தகம்.

ADDITIONAL INFORMATION


Full Title கிருஷ்ண பக்தி ஓர் ஆரம்பநிலை வழிகாட்டி
Binding Paperback
Pages 132
ISBN
Table of Contents