பிரேம அவதாரம் ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாபிரபு

Author: Bhakti Vikāsa Swami Language: தமிழ் (Tamil)
Publisher: Bhakti Vikas Trust Publication Year: 2010

ORDER

Please select your country:

INR 50.00Paperback4-7 days
US$2.50Paperback3-4 weeks

The preview of the book is not available now.


Order in bulk

If you would like to order more than 10 copies, then please fill in the form:

Number of copies*:
 
First Name*:
Last Name*:
 
Address*:
City*:
Country*:
State:
Zip/Postal Code*:
 
E-mail*:
Phone Number:
Note:
  * Required fields to be filled in
  
 

BOOK DESCRIPTION

பகவான் சைதன்யரால் அளிக்கப்பட்ட களங்கமற்ற கிருஷ்ண உணர்வுப் பாதையினை தற்போது உலகெங்கிழும் உள்ள இலட்சக்கணக்கான மக்கள் கடைபிடித்து வருகின்றனர்.  அவர்கள் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை பரவசத்தில் பாடி ஆடி கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பினை மட்டுமே விரும்புகின்றனர்.  பௌதிக இன்பத்தை துச்சமாகக் கருதுகின்றனர்.  இவ்வுலகிற்கு அருள்பாலிக்க வந்த கடவுளின் அவதாரங்களில் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவரான ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாபிரபுவின் வாழ்க்கை மற்றும் உபதேசங்களைப் பற்றிய ஒரு கண்ணோடட்த்தினை இந்நூல் வழங்குகின்றது

ADDITIONAL INFORMATION


Full Title பிரேம அவதாரம் ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாபிரபு
Binding Paperback
Pages 176
ISBN 978-81-902332-5-5
Table of Contents