Ramayana (Marathi)

Author: Language:
Publisher: Bhakti Vikas Trust Publication Year: 2013

ORDER

Hardcover
4-7 days Hardcover INR 170.00 Buy Now
Hardcover
4-7 days Hardcover INR239.00 Buy Now

भगवान् श्री रामचंद्र म्हणाले, ''हे प्रिय हनुमन्ता, तू माझी जी सेवा केली  आहेस, त्याचे ऋण मी कधीही फेडू शकणार नाही. मी तुझा कायमचा ऋणी  झालो आहे. जोपर्यंत रामायणाच्या कथेचे श्रवण केले जाईल, तोपर्यंत तुझेही आयुष्य कायम टिकून राहील. नि:संदेह, जोपर्यंत या पृथ्वीचे अस्तित्व आहे,  तोपर्यंत रामायणाची कथाही अमर आहे.''

Full Title Ramayana (Marathi)
Binding Hardcover
Pages 580
ISBN 978-93-82109-08-2
Table of Contents